27.08.21

Про затвердження протиепідемічних заходів

«Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», постанова Головного державного санітарного лікаря України №9 від 26 серпня 2021 року.

    
 

10.08.21

Переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованої МОН України для використання у 2021-2022 н.р.

Готуємося до початку навчального року
Лист МОН від 09.08.2021 № 1/9-404 “Про переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2021/2022 навчальному році”


Лист про переліки літератури

Всі таблиці з переліками лише для перегляду. Покликання для 5-11 класів ЗЗСО з навчанням українською мовою21.07.21

Модельні навчальні програми для базової середньої освіти (НУШ)

75-ти модельним навчальним програмам для базової середньої освіти, у змісті яких реалізуються концептуальні засади нового Державного стандарту базової середньої освіти (bit.ly/3B1RQ0O), надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України». Відповідний наказ МОН № 795 підписано 12 липня 2021 року (bit.ly/3B7ht0n).

Програми створено відповідно до Переліку модельних навчальних програм для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти Типової освітньої програми для базової школи (bit.ly/3aB1Ume). Навчальні програми стануть основою для розроблення нової навчальної та методичної літератури для 5-9 класів.
Програми пройшли комплексну експертизу відповідно до Порядку надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам та за рішенням предметних експертних комісій рекомендовані до надання грифа Міністерства освіти і науки України.
Модельні навчальні програми будуть масово впроваджуватися в освітній процес закладів загальної середньої освіти поетапно, починаючи з 2022/2023 навчального року.
У 2021/2022 навчальному році модельні навчальні програми впроваджуватимуться тільки в закладах загальної середньої освіти, які пілотують реформу «Нова українська школа».
Із модельними навчальними програмами, яким надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», можна ознайомитись за покликанням: bit.ly/3wKQlR7.

08.03.21

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ та ТИПОВА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Постанова КМУ № 898 від 30.09.2020 року 

Державний стандарт визначає мету та принципи освітнього процесу в закладах базової середньої освіти, дає загальну характеристику змісту навчання, пояснює вимоги до обов’язкових результатів навчання та орієнтири для їхнього оцінювання. Документ було затверджено 30 вересня 2020 року. Державний стандарт базової середньої освіти оприлюднено на сайті Кабінету Міністрів.

ОСВІТНІ ГАЛУЗІ

У Державному стандарті немає поділу на предмети, натомість є освітні галузі – це означає, що розробники освітніх та навчальних програм зможуть як втілювати певну навчальну галузь через окремий предмет, так і комбінувати їх для інтеграції.

Документ містить опис компетентнісного потенціалу та вимоги до обов’язкового навчання учнів у дев'яти галузях освіти:
 • мовно-літературній,
 • математичній,
 • природничій,
 • технологічній,
 • інформатичній,
 • соціальній і здоров’язбережувальній,
 • громадянській та історичній,
 • мистецькій,
 • фізичній культурі.
Для кожної галузі Державний стандарт описує мету і групи загальних результатів, які уточнюються через обов’язкові результати для кожного з циклів. Саме тому кожна освітня галузь має потенціал для розвитку кожної компетентності.

КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

У документі чітко окреслено ключові компетентності, якими мають оволодіти школярі після закінчення кожного з двох циклів – адаптаційного (5-6 класи) і базового предметного навчання (7-9 класи), та наскрізні вміння.

Перелік основних компетентностей виглядає так:
 • вільне володіння державною мовою,
 • здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами,
 • математична компетентність,
 • компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій,
 • інноваційність,
 • екологічна компетентність,
 • інформаційно-комунікаційна компетентність,
 • навчання впродовж життя,
 • громадянські та соціальні компетентності,
 • культурна компетентність,
 • підприємливість і фінансова грамотність.
НАСКРІЗНІ ВМІННЯ

Наскрізні вміння формуються на всіх інтегрованих курсах або предметах. Вони є спільними для всіх компетентностей.

Перелік наскрізних умінь:
 • читати з розумінням,
 • висловлювати власну думку усно і письмово,
 • критично та системно мислити,
 • діяти творчо,
 • виявляти ініціативність,
 • здатність логічно обґрунтувати позицію,
 • конструктивно керувати емоціями,
 • оцінювати ризики,
 • приймати рішення,
 • розв’язувати проблеми.
БАЗОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Державний стандарт містить 7 варіантів базових навчальних планів, відповідно до освітніх потреб здобувачів освіти. 

19 лютого 2021 оприлюднено наказ МОН від 19.02.2021 №235 «Про затвердження типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти».

Згідно з програмою, питання навчального навантаження учнів 5–9 класів закладів загальної середньої освіти регулюється Санітарним регламентом для закладів загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України 25.09.2020 № 2205 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 р. за №1111/35394) і Державним стандартом базової середньої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 898.
З-поміж них – базові навчальні плани закладів загальної середньої освіти, класів (груп), спеціальних закладів та спеціальних класів (груп):
з українською мовою навчання,
з навчанням мовою корінного народу або національної меншини,
з українською мовою навчання і вивченням мови корінного народу або національної меншини.

Також частиною стандарту є базові навчальні плани для учнів з порушеннями інтелектуального розвитку.

Базовий навчальний план описує загальний обсяг навчального навантаження, розподілений за освітніми галузями: рекомендовану, мінімальну та максимальну кількість навчальних годин за кожною з галузей та загалом.

Нова редакція Порядку проведення ЗНО

З 5 березня 2021 року є чинною нова редакція Порядку проведення ЗНО: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE29986.html


Наказ МОН від 28.12.2020 № 1564 "Про затвердження Змін до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти", зареєстрований у Мінюсті 22.02.2021 за №226/35848 (http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE35848.html) набув чинності 5 березня (його офіційно опубліковано в "Офіційному віснику України" № 17 від 05.03.2021).


05.01.21

Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти 2021

01 січня 2021 року набрав чинності Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти, розроблений Міністерством охорони здоров'я (Наказ МОЗ України від 25.09.2020 № 2205). Регламент визначає медичні вимоги безпеки (правила і норми) щодо освітнього середовища.
Державна служба якості освіти України
надає рекомендації щодо поліпшення освітніх та управлінських процесів директорам і засновникам шкіл, зокрема й щодо безпеки освітнього середовища.
Джерело 👉 https://bit.ly/3hHDpG7

Зверніть увагу на тривалість навчальної діяльності з використанням цифрових пристроїв.
На жаль, вимог до тривалості навчальної діяльності з використанням цифрових пристроїв під час дистанційного навчання документ не містить. (ВзагаЛІ-ТО)