08.03.21

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ та ТИПОВА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Постанова КМУ № 898 від 30.09.2020 року 

Державний стандарт визначає мету та принципи освітнього процесу в закладах базової середньої освіти, дає загальну характеристику змісту навчання, пояснює вимоги до обов’язкових результатів навчання та орієнтири для їхнього оцінювання. Документ було затверджено 30 вересня 2020 року. Державний стандарт базової середньої освіти оприлюднено на сайті Кабінету Міністрів.

ОСВІТНІ ГАЛУЗІ

У Державному стандарті немає поділу на предмети, натомість є освітні галузі – це означає, що розробники освітніх та навчальних програм зможуть як втілювати певну навчальну галузь через окремий предмет, так і комбінувати їх для інтеграції.

Документ містить опис компетентнісного потенціалу та вимоги до обов’язкового навчання учнів у дев'яти галузях освіти:
 • мовно-літературній,
 • математичній,
 • природничій,
 • технологічній,
 • інформатичній,
 • соціальній і здоров’язбережувальній,
 • громадянській та історичній,
 • мистецькій,
 • фізичній культурі.
Для кожної галузі Державний стандарт описує мету і групи загальних результатів, які уточнюються через обов’язкові результати для кожного з циклів. Саме тому кожна освітня галузь має потенціал для розвитку кожної компетентності.

КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

У документі чітко окреслено ключові компетентності, якими мають оволодіти школярі після закінчення кожного з двох циклів – адаптаційного (5-6 класи) і базового предметного навчання (7-9 класи), та наскрізні вміння.

Перелік основних компетентностей виглядає так:
 • вільне володіння державною мовою,
 • здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами,
 • математична компетентність,
 • компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій,
 • інноваційність,
 • екологічна компетентність,
 • інформаційно-комунікаційна компетентність,
 • навчання впродовж життя,
 • громадянські та соціальні компетентності,
 • культурна компетентність,
 • підприємливість і фінансова грамотність.
НАСКРІЗНІ ВМІННЯ

Наскрізні вміння формуються на всіх інтегрованих курсах або предметах. Вони є спільними для всіх компетентностей.

Перелік наскрізних умінь:
 • читати з розумінням,
 • висловлювати власну думку усно і письмово,
 • критично та системно мислити,
 • діяти творчо,
 • виявляти ініціативність,
 • здатність логічно обґрунтувати позицію,
 • конструктивно керувати емоціями,
 • оцінювати ризики,
 • приймати рішення,
 • розв’язувати проблеми.
БАЗОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Державний стандарт містить 7 варіантів базових навчальних планів, відповідно до освітніх потреб здобувачів освіти. 

19 лютого 2021 оприлюднено наказ МОН від 19.02.2021 №235 «Про затвердження типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти».

Згідно з програмою, питання навчального навантаження учнів 5–9 класів закладів загальної середньої освіти регулюється Санітарним регламентом для закладів загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України 25.09.2020 № 2205 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 р. за №1111/35394) і Державним стандартом базової середньої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 898.
З-поміж них – базові навчальні плани закладів загальної середньої освіти, класів (груп), спеціальних закладів та спеціальних класів (груп):
з українською мовою навчання,
з навчанням мовою корінного народу або національної меншини,
з українською мовою навчання і вивченням мови корінного народу або національної меншини.

Також частиною стандарту є базові навчальні плани для учнів з порушеннями інтелектуального розвитку.

Базовий навчальний план описує загальний обсяг навчального навантаження, розподілений за освітніми галузями: рекомендовану, мінімальну та максимальну кількість навчальних годин за кожною з галузей та загалом.

Нова редакція Порядку проведення ЗНО

З 5 березня 2021 року є чинною нова редакція Порядку проведення ЗНО: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE29986.html


Наказ МОН від 28.12.2020 № 1564 "Про затвердження Змін до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти", зареєстрований у Мінюсті 22.02.2021 за №226/35848 (http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE35848.html) набув чинності 5 березня (його офіційно опубліковано в "Офіційному віснику України" № 17 від 05.03.2021).


05.01.21

Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти 2021

01 січня 2021 року набрав чинності Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти, розроблений Міністерством охорони здоров'я (Наказ МОЗ України від 25.09.2020 № 2205). Регламент визначає медичні вимоги безпеки (правила і норми) щодо освітнього середовища.
Державна служба якості освіти України
надає рекомендації щодо поліпшення освітніх та управлінських процесів директорам і засновникам шкіл, зокрема й щодо безпеки освітнього середовища.
Джерело 👉 https://bit.ly/3hHDpG7

Зверніть увагу на тривалість навчальної діяльності з використанням цифрових пристроїв.
На жаль, вимог до тривалості навчальної діяльності з використанням цифрових пристроїв під час дистанційного навчання документ не містить. (ВзагаЛІ-ТО)17.10.20

Умови прийому 2021

15 жовтня, опубліковано наказ МОН про затвердження Умов прийому на наступний рік. Відповідно до документа основний етап вступної кампанії у 2021 році відбудеться в липні.

Вступникам на лікарські спеціальності («Стоматологія», «Медицина», «Педіатрія») для того, щоб взяти участь у конкурсному відборі, потрібно буде мати щонайменше 150 балів із другого та третього конкурсних предметів. Однак ця вимога не буде поширюватися на тих, чий конкурсний бал буде вище 175. Обов’язковими предметами ЗНО для вступу на ці спеціальності буде українська мова та математика, а третім предметом вступник зможе обирати біологію, хімію або фізику.

Для вступників на спеціальності гуманітарного та соціального спрямування обов’язковим залишиться ЗНО з української мови та літератури, вступники ж на інші спеціальності зможуть скористатися правом проходити тестування лише з української мови. Фахівці Українського центру оцінювання якості (УЦОЯО) запевняють, що тест з української мови міститиме й компетентнісні завдання, які передбачають знання літератури. Сертифікати ЗНО з української мови та літератури 2018-2020 рр. можна буде використовувати для вступу на всі спеціальності.

Також наступного року для більшості спеціальностей значно розширений перелік предметів ЗНО, які можуть використовуватись як третій конкурсний предмет (див. Додаток 4 до Умов прийому).

ШОК, ІТ-хімік, історик, біолог. Конкурс буде дуже цікавий?

16.10.20

Нове Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти

Сьогодні, 16 жовтня 2020 року, набуває чинності Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти. Воно розширює можливості для дистанційного навчання учнів – як за дистанційною формою здобуття освіти, так і при використанні технологій дистанційного навчання в інших формах здобуття освіти.
Нове Положення було затверджено наказом МОН від 8 вересня 2020 року №1115 і зареєстровано в Міністерстві юстиції 28 вересня 2020 року за №941/35224.
...30.07.20

Рекомендації щодо організації освітнього процесу з 1 вересня 2020


30 липня 2020 року затверджено рекомендації щодо організації освітнього процесу.

З 1 вересня до закладів освіти допускатимуть лише у масках або респіраторах, водночас на заняттях маски можна буде не використовувати. Педагоги опитуватимуть учнів/студентів щодо їхнього самопочуття і зможуть проводити уроки на відкритому повітрі.
Відповідні рекомендації щодо організації освітнього процесу сьогодні, 30 липня 2020 року, затвердив Заступник Міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Тимчасові рекомендації МОЗ розроблено для закладів позашкілля, загальної середньої, фахової передвищої освіти, профтехів і вишів

Докладніше: bit.ly/2EAe1T6

Джерело сайт МОН