09.12.19

Програма ЗНО з математики 2021

Всі випускники, які будуть проходити у 2021 році ДПА у формі ЗНО з математики отримають оцінку за шкалою 1-12 балів за результатами виконання завдань:
  • рівня стандарту, якщо вивчали відповідний навчальний предмет на рівні стандарту;
  • рівня стандарту та профільного рівня, якщо вивчали відповідний навчальний предмет на профільному рівні.
4 грудня 2019 року оприлюднено Наказ МОН № 1513 "Про затвердження програми зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з математики".


Програма ЗНО з математики, на основі якої укладатимуть тестові завдання з математики у 2021 році, вона містить вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учасників з цього навчального предмета.
Приклад ДПА-2021: СЕРТИФІКАЦІЙНА РОБОТА З МАТЕМАТИКИ

04.12.19

Умови прийому до вишів у 2020 році


Для тих, хто готуєтесь вступати у 2020 році!

2 грудня 2019 року Міністерство юстиції України зареєструвало наказ від  11.10.2019 № 1285 "Про затвердження Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році".



Основні нововведення:
  •  5 заяв на будь-які спеціальності;
  • вперше прийматимуть сертифікати ЗНО 4 років: 2017 (окрім іноземних мов), 2018, 2019 та 2020 років з усіх предметів;
  • подавати заяви через електронні кабінети зможуть також вступники в магістратуру на основі бакалавра

04.11.19

Атестація педагогічних працівників в 2020-2023

4 листопада 2019 оприлюднено лист МОН № 1/9-683 "Щодо підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників", у якому йдеться про мінімальні вимоги щодо кількості годин підвищення кваліфікації, необхідних для проходження чергової атестації педагогічних працівників у 2020-2023 роках!!!




Посилання на повний текст листа МОН

24.09.19

Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників



Кабінетом Міністрів оприлюднений новий Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, який набрав чинності 03.09.2019

Документ визначає процедуру, види, форми, обсяг, періодичність та умови підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів освіти та установ усіх форм власності та сфер управління.

Метою підвищення кваліфікації має стати професійний розвиток працівників відповідно до державної політики у галузі освіти та забезпечення якості освіти.

Порядком передбачена обов'язковість постійного підвищення своєї кваліфікації педагогічними та науково-педагогічними працівниками.

Для забезпечення підвищення кваліфікації її учасникам необхідно буде виконати декілька форм завдань, зокрема, завдання з удосконалення раніше набутих та/або набуття нових компетентностей, завдання з набуття особою досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків у межах професії або займаної посади, а також завдання з формування та розвитку цифрової, управлінської, комунікаційної, медійної, інклюзивної, мовленнєвої компетентностей тощо.

Документом також передбачено, що педагогічні та науково-педагогічні працівники можуть підвищувати кваліфікацію як в Україні, так і за кордоном, за різними формами та видами.

Окрім цього Порядком підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників визначені особливості підвищення кваліфікації працівників закладів середньої, дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, а також особливості визнання результатів підвищення кваліфікації.


06.09.19

ЗНО 2021

6 вересня 2019 року  набув чинності наказ МОН від 09.07.2019 № 945 «Деякі питання проведення в 2021 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», зареєстрований в Мінюсті 01.08.2019 за № 850/33821
Наказом затверджено перелік навчальних предметів, із яких у 2021 році проводиться зовнішнє незалежне оцінювання, принципи зарахування результатів ДПА, проведеної у формі ЗНО, установлено строки проведення зовнішнього незалежного оцінювання, визначено підходи щодо встановлення результатів ЗНО





Рекомендації МОН закладам освіти щодо організації різних форм здобуття освіти

Лист МОН України від 20.08.2019 № 1/9-525 "Щодо організації форм здобуття загальної середньої освіти"

Цим листом Міністерство освіти і науки України привертає увагу до найбільш важливих питань з організації освітнього процесу за різними формами здобуття освіти, що мають значення для забезпечення інтересів учасників освітнього процесу. Водночас, організовуючи освітній процес, заклади освіти діють у межах своєї автономії (організаційної, фінансової та іншої), визначеної законодавством і установчими документами закладу освіти.